LORE | Teaching


SSPEC2LIC: Eindopdracht 2006 - 2007

Last updated: Monday, january 8th, 2007

Je bent software architect binnen OCE, een bedrijf dat kopieermachines bouwt. Daar ben je verantwoordelijk voor een ploeg van vijf personen, allen met een universitaire opleiding informatica. Je team werd geselecteerd als mogelijke kandidaat voor het ontwikkelen van de software voor de volgende generatie van kopieermachines die OCE in staat moet stellen de moordende strijd met de concurrentie uit de lage-loonlanden aan te kunnen.

Voor het bouwen van die volgende generatie heeft OCE resoluut de kaart getrokken van hoog volume printing en flexibele machines. Het hoog volume printing willen ze realiseren door dynamische sturing van de papierstroom, t.t.z. de kopiemachine zit vol met sensoren die de weg van elk vel papier volgen en de software zal de verschillende motoren sneller of trager laten lopen om de doorstroomsnelheid van dit proces te optimaliseren. Flexibiliteit betekent dat de kopiemachine in staat moet zijn om verschillende kopieer-opdrachten (enkelzijdig/dubbelzijdig, verkleinen/vergroten, correcties in geval van blokkeren,...) te combineren tot een soort programma, zodat de machine zelfstandig een grote kopieer-opdracht kan afwerken. Alles moet natuurlijk aangestuurd kunnen worden via een "touch-screens"-gebaseerde user-interface. De software die het geheel moet aansturen is de achilleshiel van het geheel, voornamelijk omdat zij alles zo precies moet aansturen dat die vooropgestelde performantie en flexibiliteit behaald kan worden. Er zijn echter twijfels dat de sturingssoftware wel zo precies en correct gemaakt kan worden.

Gezien het strategisch belang heeft OCE een extra kwaliteitsadviseur ingehuurd in de persoon van Professor Demeyer verbonden aan de Universiteit van Antwerpen. Professor Demeyer stelt in zijn advies dat om de noodzakelijke correctheid en precisie te garanderen er sterk gelet moet worden op de gebruikte software specificatietechnieken. Met name wordt van het team verwacht dat zij uitkijken naar formele specificaties.

Als architect rust op jouw de taak om in een nota aan Professor Demeyer (t.t.z. een bijlage bij het projectvoorstel) uit te leggen hoe je zijn advies in de praktijk zal omzetten. De nota moet vooral overtuigend zijn, aangezien Professor Demeyer lid is van de commissie die over de uiteindelijke projecttoewijzing zal beslissen. En dit project biedt een unieke kans voor jou en je team, gezien de toekomstperspectieven die het biedt.

Enkele suggesties

  1. Het is in de eerste plaats de bedoeling je persoonlijke mening neer te schrijven. Schrijf dus geen nota over wat je denkt Professor Demeyer graag zal horen (of erger nog, wat je collega heeft geschreven): daarmee val je uiteindelijk toch door de mand.
  2. Het is in de tweede plaats de bedoeling om kort en bondig te schrijven. Professor Demeyer heeft weinig tijd en met ellenlange pagina's vol niet ter zake doende paragrafen zul je je rangschikking alleen maar verlagen. Een nota van twee pagina's is ideaal en drie pagina's is echt wel het absolute maximum. Gebruik van miniscule lettertypes om toch binnen die limiet te blijven is uiteraard geen goede strategie.
  3. Het is in de derde plaats de bedoeling je nota te onderbouwen met argumenten. Zorg er onderandere voor dat het duidelijk is welke argumenten zwaarder wegen dan andere, dit komt je geloofwaardigheid (en dus je rangschikking) alleen maar ten goede.
  4. De nota mag zowel in het Nederlands als in het Engels worden opgesteld.
  5. Tenslotte moet de nota worden afgegeven op twee papieren exemplaren bij de LORE assistenten (Middelheimcampus; 3G304-306) of in het postvak van Prof. Demeyer ten laatste op maandag 12 februari 2007 om 16u. Het hoeft geen betoog dat je naam op de nota vermeld dient te worden.
  6. De nota dient vergezeld te worden van de definitieve versie (na reviewing) van jouw specificatie van de Meeting Scheduler.

LORE | Teaching