LORE | Teaching


SSPEC2LIC: Eindopdracht 2003 - 2004

Last updated: Friday, February 25th, 2004

Je bent projectleider binnen een software bedrijf dat software systemen op maat bouwt en je leidt daar een ploeg van een vijf personen, allen met een universitaire opleiding informatica. Je dingt mee naar een project betreffende het elektronisch stemmen uitgeschreven door het ministerie van binnenlandse zaken, dat tijdens de volgende verkiezingen gebruikt zal worden.

Correctheid en betrouwbaarheid zijn daarbij natuurlijk van cruciaal belang, niet alleen wat betreft het precies registreren van de uitgebrachte stemmen (elke kiezer moet stemmen), maar ook wat betreft het vlot verwerken van de vele transacties. Het ministerie wil namelijk lange wachtrijen vermijden, en ook een herorganisatie van een verkiezingsronde is absoluut uit ten boze.

Vandaar dat het ministerie van binnenlandse zaken een extra kwaliteitsadviseur heeft ingehuurd in de persoon van Professor Demeyer verbonden aan de Universiteit van Antwerpen. Professor Demeyer stelt in zijn advies dat om de noodzakelijke correctheid en betrouwbaarheid te garanderen er sterk gelet moet worden op de gebruikte software specificatietechnieken. Met name wordt van de inschrijvers voor het project verwacht dat zij uitkijken naar formele specificaties.

Als projectleider rust op jouw de taak om in een nota aan Professor Demeyer (t.t.z. een bijlage bij het projectvoorstel) uit te leggen hoe je zijn advies in de praktijk zal omzetten. De nota moet vooral overtuigend zijn, aangezien Professor Demeyer lid is van de commissie die over de uiteindelijke projecttoewijzing zal beslissen.

Enkele suggesties

  1. Het is in de eerste plaats de bedoeling je persoonlijke mening neer te schrijven. Schrijf dus geen nota over wat je denkt Professor Demeyer graag zal horen (of erger nog, wat je collega heeft geschreven): daarmee val je uiteindelijk toch door de mand.
  2. Het is in de tweede plaats de bedoeling om kort en bondig te schrijven. Professor Demeyer heeft weinig tijd en met ellenlange pagina's vol niet ter zake doende paragrafen zul je je rangschikking alleen maar verlagen. Een nota van twee pagina's is ideaal en drie pagina's is echt wel het absolute maximum. Gebruik van miniscule lettertypes om toch binnen die limiet te blijven is uiteraard geen goede strategie.
  3. Het is in de derde plaats de bedoeling je nota te onderbouwen met argumenten. Zorg er onderandere voor dat het duidelijk is welke argumenten zwaarder wegen dan andere, dit komt je geloofwaardigheid (en dus je rangschikking) alleen maar ten goede.
  4. De nota mag zowel in het Nederlands als in het Engels worden opgesteld.
  5. Tenslotte moet de nota worden afgegeven op twee papieren exemplaren bij de LORE assistenten (Middelheimcampus; 3G304-306) of in het postvak van Prof. Demeyer ten laatste op vrijdag 12 maart om 15u. Het hoeft geen betoog dat je naam op de nota vermeld dient te worden.
    De nota dient vergezeld te worden van de definitieve versie (na reviewing) van jouw specificatie van de Meeting Scheduler.

LORE | Teaching