Serge Demeyer | Teaching | E-mail Feedback


SSPEC2LIC: Eindopdracht 2001 - 2002

Last updated: Tuesday, January 08, 2002

Je bent projectleider binnen een software bedrijf dat software systemen op maat bouwt en je leidt daar een ploeg van een vijf personen, allen met een universitaire opleiding informatica. Je dingt mee naar een project betreffende tijdroosterbeheer in het universitair ziekenhuis Antwerpen (UZA), waarmee de uurroosters van zowel de mensen (agendas van dokters, permanenties van verplegers) als machines (scanners, …) beheerd zullen worden.

Veiligheid en betrouwbaarheid zijn daarbij natuurlijk van cruciaal belang, niet alleen wat betreft het betrouwbaar registreren van afspraken maar vooral ook aangaande het correct beheer van de machines – per slot van rekening kunnen daar mensenlevens van afhangen !

Vandaar dat het UZA een extra kwaliteitsadviseur heeft ingehuurd in de persoon van Professor Demeyer verbonden aan de Universiteit van Antwerpen. Professor Demeyer stelt in zijn advies dat om de noodzakelijke veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen er sterk gelet moet worden op de gebruikte software specificatietechnieken. Met name wordt van de inschrijvers voor het project verwacht dat zij uitkijken naar formele specificaties.

Als projectleider rust op jouw de taak om in een nota aan Professor Demeyer (t.t.z. een bijlage bij het projectvoorstel) uit te leggen hoe je zijn advies in de praktijk zal omzetten. De nota moet vooral overtuigend zijn, aangezien Professor Demeyer lid is van de commissie die over de uiteindelijke projecttoewijzing zal beslissen.

Enkele suggesties

  1. Het is in de eerste plaats de bedoeling je persoonlijke mening neer te schrijven. Schrijf dus geen nota over wat je denkt Professor Demeyer graag zal horen (of erger nog, wat je collega heeft geschreven): daarmee val je uiteindelijk toch door de mand.
  2. Het is in de tweede plaats de bedoeling om kort en bondig te schrijven. Professor Demeyer heeft weinig tijd en met ellenlange pagina's vol niet ter zake doende paragrafen zul je je rangschikking alleen maar verlagen. Een nota van twee pagina's is ideaal en drie pagina's is echt wel het absolute maximum. Gebruik van miniscule lettertypes om toch binnen die limiet te blijven is uiteraard geen goede strategie.
  3. Het is in de derde plaats de bedoeling je nota te onderbouwen met argumenten. Zorg er onderandere voor dat het duidelijk is welke argumenten zwaarder wegen dan andere, dit komt je geloofwaardigheid (en dus je rangschikking) alleen maar ten goede.
  4. De nota mag zowel in het Nederlands als in het Engels worden opgesteld.
  5. Tenslotte moet de nota worden afgegeven op twee papieren exemplaren op het secretariaat van het departement wiskunde-informatica (A2.13) ten laatste op vrijdag 22 februari om 15u. Het hoeft geen betoog dat je naam op de nota vermeld dient te worden.

Serge Demeyer | Teaching | E-mail Feedback