Background for the header
To the home page of the University of Antwerp

 

 

LORE / Teaching / SSpec2LIC

Tijdschema | Project | Issues | Vragenlijst

Verslagen

Hier komt een lijstje met de verslagen van de verschillende sessies.

Tijdschema

Het volgende schema is vatbaar voor wijzigingen. Het werd laatst aangepast op Woensdag 11 oktober 2006 (correctie; de les in de 3de week gaat wel degelijk door op vrijdagmorgen. Ook de lokalen werden aangepast).

week tijdstip
09:30 - 11:30
onderwerp plaats opmerkingen
1 Vrij 29-Sep --geen les    
2 Vrij 6-Okt [O] Labo I (Rhapsody)
Opgaven voor het labo [PDF]
G0.25  
3 Vrij 13-Okt [T] Introductie Artikels
 1. Jeannette M . Wing, "A Specifiers Introduction to Formal Methods", IEEE Computer, 23(9):8-24, September 1990.
 2. Axel van Lamsweerde, "Formal Specification: A Roadmap", The Future of Software Engineering, ACM Press 2000, To Appear
  [ ftp://ftp.info.ucl.ac.be/pub/publi/2000/FormalSpec-avl.pdf | local copy]
Nalezen aan de hand van de vragenlijst onderaan.
1rste uur G.017; 2de uur G.016 (De les gaat wel degelijk door op vrijdag; niet op woensdag)
4 Vrij 20-Okt [T] Hoe formele methodes gebruiken + Project opdracht.
 1. Anthony Hall, "Seven Myths of Formal Methods", IEEE Software, 7(5):11-19, September 1990.
 2. J.P. Bowen and M.G. Hinchey, "Seven More Myths of Formal Methods", IEEE Software, 12(4):34-41, July 1995.
 3. S. Wayne Sherer, Ara Kouchakdjian and Paul G. Arnold, "Experience Using Cleanroom Software Engineering", IEEE Software, May 1996
 4. Peter Gorm Larsen, John Fitzgerald, Tom Brookes " Applying Formal Specification in Industry", IEEE Software, 12(4):48-56, May 1996.
 5. Jan Tretmans, Klaas Wijbrans and Michel Chaudron "Software Engineering with Formal Methods: the Development of a Storm Surge Barrier Control System", Formal Methods in System Design, 19:195-215, 2001. [ http://www.kluweronline.com/issn/0925-9856/contents | local copy ]
 6. Jonathan P. Bowen, Michael G. Hinchey "The Use of Industrial-Strength Formal Methods", Proc. 21st International Computer Software and Applications Conference (COMPSAC'97), Washington D.C., USA, 13-15 August 1997, pages 332-337, IEEE Computer Society Press , 1997. [ http://myweb.lsbu.ac.uk/~bowenjp/publications.html | local copy ]
Nalezen aan de hand van de vragenlijst onderaan.
1rste uur G.017; 2de uur G.016  
5 Vrij 27-Okt [O] Labo II (SDL)
Opgaven labo: [PDF] Wasmachine voorbeeld: [DishWasher.cbf]
 1. Het SDL forum met links naar tools en tutorials: www.sdl-forum.org
 2. De Cinderella tool: www.cinderella.dk
G0.25  
6 Vrij 3-Nov (geen les: vakantie)    
7 Vrij 10-Nov [T] Bepalen evaluatiecriteria
Herlees al je nota's van voorgaande papers en probeer daaruit de criteria te distilleren die je kunt gebruiken om een heuse review check-list op te stellen.
1rste uur G.017; 2de uur G.016  
8 Vrij 17-Nov MDA
 1. OMG Architecture Board MDA Drafting Team, "Model Driven Architecture - A Technical Perspective", [ OMG / MDA website | local copy ]
 2. Desmond DSouza, "Model-driven Architecture and Integration: Opputunities and Challenges", [ OMG / MDA website | local copy ]
 3. Middelware-Company, "MDA productivity Case Study", [ OMG / MDA website | local copy ]
 4. Jean-Marie Favre, "Foundations of Model (Driven) (Reverse) Engineering", [ Authors website | local copy ]
 5. Jack Greenfield, Keith Short, "Software Factories: Assembling Applications with patterns, Models, Frameworks and Tools", [ local copy ]
Nalezen aan de hand van de vragenlijst onderaan.
1rste uur G.017; 2de uur G.016  
9 Vrij 24-Nov Projectwerk    
10 Vrij 1-Dec Projectwerk    
11 Vrij 8-Dec Projectwerk    
12 Vrij 15-Dec Projectwerk    
13 Vrij 22-Dec Projectwerk    

Doelstelling en Inhoud

De student zal zich een eigen mening vormen omtrent de concrete toepasbaarheid van software specificatietechnieken. We gaan enkele van de meest bekende formele specificatietechnieken bestuderen a.h.v. (i) het lezen en bediscussiėren van artikels en (ii) het praktisch uitwerken van een formele specificatie.

Onderwijsvorm

Discussiesessies & Project.

Het is de bedoeling om de stof via geleide zelfstudie te verwerken, vandaar dat er geen traditionele hoorcollege's en oefeningen gegeven zullen worden. Wel zullen jullie als "huiswerk" een aantal artikels opgegeven krijgen die jullie moeten opzoeken, lezen en samenvatten (a.h.v. een de vragenlijst onderaan). Tijdens de les zullen we de artikels bediscussieren zodat jullie leren argumenten leren gebruiken om jullie mening te verdedigen. Let wel: om goeie discussies te hebben mag de groep niet al te groot worden (een 10-tal studenten).

Als project zullen jullie (in groepjes van 2) zelf een formele specificatie uitwerken. Op het einde zullen jullie aan de hand van een heuse "Design Review" elkaars werk beoordelen, vooral met suggesties voor verbetering.

Tenslotte gaan jullie op het einde aantonen dat jullie zelf een mening gevormd hebben door een artikel schrijven waarin jullie aan de hand van een concrete situatie moeten kiezen voor het al dan niet gebruiken van een formele specificatie en die keuze vooral argumenteren. Dit artikel (samen met de specificatie uitgewerkt tijdens de oefeningen) zal gebruikt worden om het eindcijfer te bepalen, waarbij de oefening zal meetellen voor de helft van het eindcijfer.

Examenvraag 2005 - 2006

Vroegere examenvragen

Praktisch

Studenten: 2LIC Informatica & 2LIC Wiskunde-Informatica (KEUZEVAK)
Periode: 1rste semester

Docent: Prof. S. Demeyer - Assistent: Filip Van Rysselberghe

Theorie & Oefeningen
(De theorie en oefeningen worden gemengd gegeven, t.t.z. soms hebben we een discussie sessie over theorie, soms eentje over oefeningen)
Plaats: ???
Tijdstip: Vrijdag 9:30-11:30
 

Project

Voor het project zal elk van jullie 1 formalisme kiezen om daarmee in een volgende fase een concrete specificatie uit te werken. Jullie zullen samenwerken in groepjes van 2, elk met een ander formalisme, zodanig dat jullie onder elkaar de geschiktheid en complementariteit van de respectieve formalisme kunnen vergelijken.
Hieronder vinden jullie enkele links naar informatie en tools voor enkele formalismen, deze lijst is zeker niet volledig.

Het project zelf behelst de specificatie van een "Meeting Scheduler"

Vragenlijst

Telkens je een artikel leest, probeer dan voor jezelf de volgende vragen te beantwoorden. Verlies daarbij niet teveel tijd: annoteer zoveel mogelijk het originele document.

Algemeen

 1. Samenvatting in 1 zin.
  Vat de essentie van een artikel samen in je eigen woorden door maar 1 zin te gebruiken. Schrijf die zin bovenaan het artikel: het zal je helpen om later --als je het artikel terugvind in een stapel van 20 andere-- snel te herinneren wat er precies gezegd werd.
 2. Goeie punten.
  Schrijf enkele kernwoorden op die een goed overzicht bieden van de sterke punten van het artikel. Gebruik eventueel paginanummers om die snel terug te vinden in het artikel zelf.
 3. Zwakke punten (optioneel).
  Kernwoorden van bepaalde ideeen die je verwacht had te vinden in het artikel en toch niet gevonden heb.

Specifiek

 1. Wat is een "formele specificatie" ?
  Ga op zoek naar de ene zin die "de" definitie bevat, maar ook naar de paragraaf die naar jou gevoel het beste samenvat wat een formele specificatie eigenlijk is.
 2. Wanneer gebruiken we een formele specificatie ?
  Op welk moment in de software life-cycle (requirements collection, analyse, design, implementation, testing, maintenance) gebruiken we formele specificaties ?
 3. Wie gebruikt een formele specificatie ?
  Wie wordt verondersteld formele specificaties te lezen/schrijven/begrijpen ?
 4. Wat voor soorten specifiatietechnieken zijn er ?
  ... en wat zijn de voornaamste verschillen / gelijkenissen ?
 5. Welke criteria kunnen we gebruiken ?
  ... om een goeie specificatie van een minder goeie te onderscheiden ? En wat voor de specificatietechniek ?
 6. In welke projecten zijn formele specificatietechnieken effectief gebruikt ?
  ... en wat heeft daar goed gewerkt / minder goed gewerkt ?

... en tenslotte de hamvraag natuurlijk

 1. Zijn formele specificatietechnieken effectief bruikbaar ?
  Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik ervan ?

Wie doet mee?

 

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

 Lab On REengineering - Antwerpen, last modified 11:11:57 08 January 2007