Background for the header
To the home page of the University of Antwerp

 

 

Project Management

Doelstellingen

De studenten kunnen een aantal standaard technieken om software projecten te managen, toepassen.

 • Programme Evaluation Review Technique (PERT)
  • Milestones bepalen gebaseerd op de duur van een taak en de afhankelijkheden tussen de taken.
  • Het critical path in de PERT chart construeren door de earliest start date (ESD) en de latest end date (LED) voor elke node te berekenen.
 • Gantt charts
  • Een Gantt chart opstellen, in de veronderstelling dat men beschikt over oneindig veel resources .
  • Herwerken van de Gantt chart, rekening houdend met de beschikbare resources
 • Risico analyse: het risico berekenen voor de globale planning, vertrekkend vanuit de risico's van de individuele taken
  • Berekenen van de estimated time (ET(n)) voor een een taak n
  • Berekenen van de standard deviations (S) voor een taak n
  • Berekenen van de standard deviations per path (SP)

Opgaves

Opgave 1

Gegeven is onderstaand PERT chart. Bereken voor elke node

 • earliest start date (ESD)
 • latest end date (LED)
Bereken nu ook het critical path .

Opgave 2 (a)

Stel een Gantt chart op die de tijd nodig om elke taak (node) uit opgave 1 uit te voeren visualiseert zoals op slide 2.12 van de cursus (slack time moet niet gevisualiseerd worden).

Vul deze Gantt chart nu aan met een verdeling van de taken over ontwikkelaars, waarbij je er mag van uitgaan dat je resources ongelimiteerd zijn (je beschikt over zo veel senior en junior developers als nodig). De resources die nodig zijn per taak staan in onderstaande figuur. (zie slide 2.14 uit de cursus)

Opgave 2 (b)

Stel nu een Gantt chart op in de veronderstelling dat het team bestaat uit 2 junior en senior ontwikkelaars. Visualiseer de tijdsbesteding van de ontwikkelaars zoals op slide 2.15 van de cursus.

Opgave 3

Vul onderstaande tabel verder aan. De formules behorend bij de verschillende risicometrieken vind je uiteraard terug in de cursus.

Opgave 4

Open en lees het documentje over de Belbin Rollen en voer de activiteiten in die er in beschreven staan:

 • Bepaal voor jezelf welke rol jou het beste past.
 • Bepaal in groep welke rollen er door de groepsleden worden ingevuld.

Documenten

Je kan hier een Excel bestand terugvinden dat je kan helpen om opgaves 2 en 3 elektronisch op te lossen.
Belbin Roles Document

Oplossingen

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

 Lab On REengineering - Antwerpen, last modified 12:34:42 10 October 2016