Background for the header
To the home page of the University of Antwerp

 

 

Software Architecture

Doelstellingen

  • De studenten kunnen views opstellen die bepaalde eigenschappen van de software architectuur van een systeem aanschouwelijk voorstellen.
  • De studenten kunnen kwaliteitsattributen herkennen in requirement-beschrijvingen.
  • De studenten kunnen alternatieve architectuur-ontwerpen voorstellen en deze evalueren op basis van kwaliteitsattributen.

Opgaves

Gelieve jullie in groepjes van 3 a 4 studenten onder te verdelen. De opgave kan je terugvinden in dit document. Indienen via stephen.pauwels@uantwerpen.be met de andere groepsgenoten in kopie.

Oplossingen

Valid HTML 4.01! Valid CSS!

 Lab On REengineering - Antwerpen, last modified 16:30:12 22 September 2016