Background for the header
To the home page of the University of Antwerp

 

 

LORE / Publications

 

TitleReengineering van wiskundige modellen aan de hand van object georienteerde reengineering patterns toegepast in een procedurele omgeving
Author(s)Maarten Vandewalle
Download N/A
AbstractGeimplementeerde wiskundige modellen zijn programma's waar een architecturale structuur vaak ver te zoeken is. Modellen, ontwikkeld zonder ondersteuning van een software engineer, zijn doorgaans nog problematischer op dit gebied. Ontwikkeling van de software wordt sterk vertraagd door grote onderhoudskosten, gebrekkige testen en minimale herbruikbaarheid. Deze thesis tracht aan de hand van reengineering patterns een structurele uitweg te geven waardoor de vertragingen in de toekomst verkleind kunnen worden. De patterns kunnen worden toegepast op zowel procedurele als object geori?nteerde modellen. Aan de hand van een concreet voorbeeld worden deze patterns verklaard en getest. De modellen zijn van beduidend verschillende kwaliteit en worden voorbereid om samengevoegd te worden. Door gebruik te maken van de patterns zal men bestaande modellen kunnen omvormen op een structurele manier. De herbruikbaarheid en de mogelijkheid tot testen worden aanzienlijk vergroot en de onderhoudskosten sterk verlaagd. Bij het aanpassen en refactoren van de software wordt ook getracht de downtime te minimaliseren.
BibTeX
@mastersthesis{Vandewalle2008,
	author = {Maarten Vandewalle},
	title = {Reengineering van wiskundige modellen aan de hand van object georienteerde reengineering patterns toegepast in een procedurele omgeving},
	month = {July},
	school = {Universiteit Antwerpen},
	year = {2008},
	note = {}
}
Valid HTML 4.01! Valid CSS!

 Lab On REengineering - Antwerpen, last modified 12:35:26 17 August 2010