Background for the header
To the home page of the University of Antwerp

 

 

LORE / Publications

 

TitleAutomatisch wegwerken van gedupliceerde code door middel van de Pull Up Method-refactoring
Author(s)Hans Van De Fonteyne
Download N/A
AbstractVoor het opsporen van gedupliceerde code in een software systeem zijn er verscheiden tools beschikbaar. Ook is het mogelijk om op een stuk code een gekozen refactoring uit te voeren. Het is echter nog niet mogelijk om gedupliceerde code die gevonden werd via een tool automatisch weg te werken met behulp van een refactoring tool. Het is nog steeds de software ingenieur die moet bepalen op welke duplicaten welke refactoring moet worden toegepast. In deze thesis wordt er via een case study gekeken of het al dan niet mogelijk is om ook deze stap te automatiseren en welke problemen hierbij zoal optreden. Hierbij wordt een implementatie van een gedupliceerde code detectie tool in een IDE zoals Eclipse voor ogen gehouden. Hiervoor wordt er het Jakarta Tomcat project versie 3.2.2 onderzocht op kandidaten voor de pull up method refactoring. Door het onderzoeken van deze kandidaten wordt er getracht meer te weten te komen over de manier waarop de kandidaten voor een pull up method refactoring gekozen worden.
BibTeX
@mastersthesis{VanDeFonteyne2004,
	author = {Hans Van De Fonteyne},
	title = {Automatisch wegwerken van gedupliceerde code door middel van  
de Pull Up Method-refactoring},
	month = {July},
	school = {Universiteit Antwerpen},
	year = {2004},
	note = {}
}
Valid HTML 4.01! Valid CSS!

 Lab On REengineering - Antwerpen, last modified 12:35:26 17 August 2010